Wat zeiden mensen over mijn werk?

Uitspraken van mensen die hun verhaal door mij lieten optekenen:

“Via het verhaal van mijn vader en de boerderij zag ik de lijnen in mijn
familiegeschie­denis. 
Losse feiten en anekdotes werden door Melle met elkaar verbonden en kregen zo veel meer betekenis.
Prachtig beschreven, fijn om te lezen.

Een waardevol geschenk voor mijn vader én voor onze familie!

– José (57)

“Melle komt wekelijks bij mijn moeder voor hulp rond de maaltijd en prettig gezelschap. Zij leeft erg op van zijn belangstelling. Melle heeft haar verhalen beschreven in een mooie stijl, met historische context en samenhang. Daardoor is het boek veel méér dan alleen het verhaal van mijn moeder. Het is een eeuw familiegeschiedenis.”

– Ida (65) 

“Ik ben blij dat mijn verhalen nu niet verloren gaan! Melle Knulst is tactvol. Hij beschreef mijn leven met veel piëteit. Het is een bijzonder tijdsdocument over mijn leven geworden. Met mooie historische foto’s en zorgvuldig beschreven.

– Ben (82)

“Ik was verrast door wat er nog bij me naar boven kwam over mijn jonge jaren in een groot Brabants gezin in de jaren vijftig. Het boek was aanleiding voor nieuwe gesprekken met mijn kinderen.

Een práchtig cadeau voor mezelf – én om na te laten aan mijn kinderen en kleinkinderen.”

– Thea (70)

Melle Knulst schrijft levensverhalen en familiekronieken.
Met veel oog voor historie en vitale levenslijnen. Het is een uniek geschenk: van grote waarde, heel persoonlijk, concreet èn
tastbaar. U kunt een levensverhaal van uzelf laten maken – of aanbieden om van een dierbaar iemand het levensverhaal te laten optekenen. Het is altijd een geschenk aan uzelf en aan uw naaste omgeving.

Heeft u interesse?          
Mailt of belt u mij voor informatie of een verkennend gesprek.

Melle Knulst  – Verhalen van Waarde
www.verhalenvanwaarde.nl

E info@melleknulst.nl
T 06 44 888 280